Cách Xem Vảy Gà Chọi Quý Của Thần Kê

Việc kiểm tra vảy gà chọi là một phần quan trọng trong việc xem xét chất lượng chân gà đá. Bằng cách xem hệ thống vảy trên chân gà, ta có thể ước tính được khoảng 60-70% gà có kỹ năng chiến đấu cao. Với những sư kê có kinh nghiệm lâu năm trong ngành […]