5 Cách Xem Chân Gà Chọi

Xem chân gà chọi tổng thể Trước khi đi vào các khía cạnh chi tiết như hình dáng, vảy, kích thước hoặc tỉ lệ của gà, chúng ta không thể bỏ qua cái nhìn tổng quan về gà. Dù gà có tất cả các yếu tố khác hoàn hảo nhưng nếu có tật về tổng […]